Написи

Погледнете ги промотивните видеа за користење на Vitrum Guard Anti-Fog во Промотивни видеа.

 

Успешно завршен екпериментален дел – супер хидрофобно стакло

Посебно задоволство за професор претставува дипломска работа која резултира со успех на нов експеримент. Идниот Инженер по хемија Ѓорѓи Цветковски од ПМФ во Скопје, успешно го заврши експерименталниот дел од дипломската работа, кој резултираше со метод за синтеза на супер-хидрофобен филм на површината од обично, прозорско стакло. Капките вода едноставно не можат да се задржат на површината од стаклото.

Успешно завршен екпериментален дел – супер хидрофобно стакло

Посебно задоволство за професор претставува дипломска работа која резултира со успех на нов експеримент. Идниот Инженер по хемија Ѓорѓи Цветковски од ПМФ во Скопје, успешно го заврши експерименталниот дел од дипломската работа, кој резултираше со метод за синтеза на супер-хидрофобен филм на површината од обично, прозорско стакло. Капките вода едноставно не можат да се задржат на површината од стаклото.

Публикувахте от ХЕМОПО в Сряда, 18 декември 2019 г.

 

Хидрофилно vs Суперхидрофобно стакло

Споредба меѓу капка вода ставена на обично стакло (капката е сплосната) и онаа ставена на обично стакло со суперхидрофобна површина (капката е во вид на елипса) подготвена во лабораторијата за хемиска модификација на површини
https://ih.pmf.ukim.edu.mk/…/e27af0bba4b7caeea220031f41471e…